Spring til indhold

Sejlads i Arktis

Læs mere om sejlads i Arktis

Eftersøgning og redning

Aftale om aeronautisk og maritim eftersøgning og redning er en gensidig international aftale om eftersøgning og redning (Search and Rescue, SAR), der har til formål at styrke koordineringen af redningsindsatsen, så det ved en ulykke bliver muligt at få hurtig assistance fra nabolandenes redningstjenester. Forsvarsministeriet har det overordnede ansvar for SAR-beredskabet i Grønland, og den daglige operative ledelse varetages af Joint Rescue Coordination Centre Grønland ved Arktisk Kommando ved Politimesterembedet i Grønland for så vidt angår lokalredning. 

De nye seljruter ved Arktis
Kilde: Huga Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal
De nye sejlruter ved Arktis