Spring til indhold

Underskrivelse af fredsaftale i Mali: Håb om første skridt mod fred

16.05.2015  00:44
På bagtæppet af en tiltagende alvorlig sikkerhedssituation i det nordlige Mali blev der i går underskrevet en fredsaftale i hovedstaden Bamako. Underskrivelsen af aftalen kommer efter, at der siden juli 2014 har pågået vanskelige fredsforhandlinger under algerisk lederskab og med deltagelse af bl.a. FN, EU og den Afrikanske Union.

Aftalen er underskrevet af den maliske regering og nogle af de væbnede grupper, mens andre har valgt i første omgang ikke at underskrive. Sidstnævnte grupper har tilkendegivet vilje til at fortsætte dialogen med Malis regering, og en efterfølgende undertegnelse er fortsat en mulighed.

Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler:

"Aftalen er et stort skridt fremad. Nu er det afgørende, at dialogen fortsætter, at de resterende parter også underskriver, og at alle parter i konflikten overholder våbenhvilen. Kun en politisk løsning kan sikre fred, sikkerhed og udvikling for den maliske befolkning. Danmark vil fortsætte med at bidrage til netop det sammen med vores internationale partnere som EU, FN og den Afrikanske Union."

Malis interne konflikt forstærkes af tilstedeværelsen af terrorgrupper og udbredt narkosmugling. Desuden bidrager sammenbruddet i nabolandet Libyen fortsat til at forværre krisen i selve Mali såvel som til at destabilisere den bredere Sahel region. Fremadrettet vil det være afgørende at sikre opbakning til implementering af fredsaftalen fra alle parterne, således at den maliske befolkning samt grupperne i nord oplever en fredsdividende i form af konkret forbedringer i deres dagligdag.

Handels- og udviklingsministeren udtaler:

”Underskrivelsen af aftalen er et vigtigt skridt på vejen mod fred i Mali. Men det er mindst ligeså vigtigt, at fredsaftalens gennemførelse bringer sikkerhed, stabilitet og udvikling til Mali, som er et af verdens allerfattigste lande. Det er helt afgørende, at malierne snarest oplever konkrete forbedringer i deres hverdag. Derfor er vi ved at se på, hvordan vi fra dansk side konkret kan støtte den maliske regering hermed”.

For yderligere information, kontakt:
Udenrigsministerens særlige rådgiver Marlene Lyhne Sørensen, tlf. 2085 3028
Handels- og udviklingsministerens presserådgiver, Poul Kjar, tlf. 4186 5975