Spring til indhold

Lidegaard til NATO-udenrigsministermøde i Tyrkiet

12.05.2015  14:03
Udenrigsminister Martin Lidegaard deltager onsdag og torsdag i NATOs udenrigsministermøde i Tyrkiet. Mødet er en første og vigtig trædesten frem mod NATO-topmødet i 2016 i Polen. Særligt NATOs strategiske forhold til Rusland, imødegåelse af hybride trusler, NATO-Ukraine-forholdet samt håndtering af ustabilitet og voldelig ekstremisme i Syd vil stå højt på dagsordenen.

Onsdag vil den amerikanske udenrigsminister Kerry afrapportere fra sit besøg i russiske Sochi, herunder vedr. Iran-atomforhandlinger. Endelig skal udenrigsministrene træffe beslutning om principperne for NATOs såkaldte ”Enduring Partnership” i Afghanistan, der skal afløse NATOs nuværende støttemission, Resolute Support.

”NATOs medlemslande er under pres både fra et selvhævdende Rusland i øst og voldelig ekstremisme og ustabilitet i Syd. Jeg vil særligt fokusere på, at NATO sætter turbo på i forhold til indsatsen med at håndtere sammensatte, hybride trusler, herunder ondsindet propaganda, som vi både har set det i Ukraine men også fra terrorgrupper som i ISIL i Mellemøsten. Derudover vil jeg lægge vægt på at styrke sikkerhedssamarbejdet i Østersøområdet med Finland og Sverige,” siger Martin Lidegaard.

Baggrund
Udenrigsministermødet i Tyrkiet skal bruges til at rette blikket mod næste års topmøde i Warszawa. Mødet er en mulighed for at drøfte trusler fra Øst og Syd samt gøre status for NATOs tilpasning til det nuværende bredspektrede trusselsbillede og beslutningerne, der blev truffet på sidste års NATO-topmøde i Wales.

Første dag står i partnerskabernes tegn med møde med Afghanistan og RSM-bidragene lande samt et møde i NATO-Ukraine Kommissionen. Mødets anden dag indledes med en drøftelse blandt udenrigsministrene i det Nordatlantiske Råd med deltagelse af EU's Høje Repræsentant Mogherini. Her vil der være fokus på Alliancens bredere sikkerhedsudfordringer fra Øst og Syd og under den efterfølgende frokost  skal linjerne frem mod topmødet i Warszawa i sommeren 2016 drøftes.

Read out fra NATOs Generalsekretærs pressekonference om udenrigsministermødet i Tyrkiet.

Yderligere oplysninger:
Kontakt særlig rådgiver Asbjørn Haugstrup på telefon 26 72 94 21.