Spring til indhold

Bekæmpelse af korruption

Risiko for korruption er et grundvilkår i udviklingssamarbejdet. Det betyder dog på ingen måde accept af misbrug. Udenrigsministeriet har en nultolerance overfor korruption og reagerer straks, når misbrug med danske midler opdages.

Danmark giver bistand til nogle af verdens fattigste udviklingslande. Det er samfund med svage offentlige strukturer, der ofte er plaget af korruption. Udenrigsministeriet har derfor stort fokus på risikoen for misbrug af  danske udviklingsmidler. Udenrigsministeriets medarbejdere deltager i obligatorisk anti-korruptionstræning, og der sikres en løbende dialog med partnere og gives støtte til forebyggelsesaktiviteter mhp. at reducere eller hindre misbrug af danske midler.

Nultolerance overfor korruption betyder, at det ikke accepteres, at danske udviklingsmidler går tabt. Enhver mistanke om misbrug skal forfølges og landenes egne bestræbelser for at bekæmpe misbrug skal styrkes. Det er ikke bare danske midler, der bliver misbrugt i tilfælde af korruption. Det er i lige så høj grad de fattigste, der ikke får de ydelser, som de er blevet lovet. Korruption er derfor et fælles anliggende for Danmark og vores partnerlande.

Udenrigsministeriet tilstræber en høj grad af åbenhed omkring anvendelsen af den danske udviklingsbistand, hvilket også er i tråd med internationale erklæringer fra Paris, Accra og Busan om effektiv udviklingsbistand.

Dette site indeholder oplysninger om, hvad Danmark gør for at forhindre korruption, og hvad vi gør, når det alligevel forekommer. Herudover findes information om omfanget af misbrug med dansk udviklingsbistand samt adgang til korruptionssager vedrørende mistanke om og konstateret misbrug, som Udenrigsministeriet sender Rigsrevisionen.

For mere information henvises til menuerne i siderne.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk      

Hjælp os med at bekæmpe korruption

 

Klik her for at gå til formular til rapportering af mistanke om korruption.