Spring til indhold

Partnerlandenes kamp mod korruption

Danida yder målrettet støtte til den generelle kamp mod korruption i partnerlandene

Danida støtter ikke blot den generelle indsats mod korruption, gennem styrkelse af partnernes forvaltning, men yder også målrettet støtte til kampen mod korruption i partnerlandene. Det kan være på det politiske plan ved deltagelse i dialogen om udformningen af en national anti-korruptionsstrategi. Det kan også være i forbindelse med de årlige højniveauforhandlinger med partnerlandets regering, hvor de konkrete tiltag som partnerlandet har taget diskuteres.

Endvidere bekæmpes korruption gennem konkrete bistandsaktiviteter. Fx støtte til reform af retsvæsenet, opbygning af kapacitet i landets rigsrevision, støtte til parlamentets arbejde med kontrol af den offentlig forvaltning eller til folkelige organisationer og frie medier, der fungerer som vagthunde og derigennem er med til at afdække korruption.

Den målrettede støtte til kampen mod korruption styrker mulighederne for at kaste lys over korruption og for at sikre behørig opfølgning, når korruption opdages. Nok så væsentligt vil der være en væsentlig præventiv effekt ved styrkede ombudsmands- og rigsrevisionsinstitutioner, et styrket retssystem og et stærkt civilsamfund og frie medier, der kan gøre opmærksom på korruption.

Det danske Governance for Development program i Uganda er et eksempel på Danidas støtte til specifikke indsatser mod korruption.

 

 

 

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk