Spring til indhold

Verdensmål

I september 2015 vedtog FN 17 nye globale udviklingsmål, som gælder globalt - også for Danmark.

 

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling gælder hele verden. De gælder også for Danmark. Vi lever i en verden, hvor vi er gensidigt afhængige af hinanden.

De nye verdensmål har 6 temaer, 17 mål og en lang række undermål.

Læs mere om verdensmålene og de danske prioriteter her.

Oplysningsaktiviteter

Vi ønsker at udbrede kendskabet i Danmark til Verdensmålene for bæredygtig udvikling og at inddrage de globale mål i oplysningsaktiviteterne. Hvis du har en god og innovativ idé til, hvordan kendskabet til verdensmålene når ud til den brede befolkning og rammer nye målgrupper, kan du søge støtte til dit kommunikationsprojekt gennem Oplysningspuljen. Ansøgningen sker via elektronisk ansøgningsskema under ”ansøgningsskema til oplysningsprojekt”.  Læs først "Retningslinjer m.v.".

Danske prioriteter

Danmark vil sætte særligt fokus på følgende udvalgte prioritetsområder, som vil blive nærmere fastlagt under hensyntagen til udviklingen i den internationale proces:

  • Bæredygtig udvikling, herunder særligt vand og energi, samt inklusiv grøn økonomi og vækst, herunder ressourceeffektivitet. 
  • Ligestilling og kvinder og pigers rettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, i tråd med den mangeårige stærke danske indsats på dette område.
  • Uddannelse som afgørende element for at sikre udvikling og ligestilling, bl.a. i lyset af Danmarks stærke støtte til uddannelse og engagement i generalsekretærens ”Education First” initiativ.
  • Konfliktforebyggelse og statsopbygning i skrøbelige stater i tråd med Danmarks stærke engagement såvel udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitisk i skrøbelige stater.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
Telefontid: mandag og torsdag 
9.30-11.30.
oplysningspuljen@um.dk