Spring til indhold

Center for Juridisk Tjeneste

Center for Juridisk Tjeneste beskæftiger sig med en lang række opgaver af juridisk og politisk karakter, både som rågiver og policy-ansvarlig.

 

Centret håndterer følgende opgaver og ansvarsområder:

  • Rådgivning om folkeret og havret, EU-ret, menneskerettigheder og andre juridiske spørgsmål, både internt og til andre ministerier
  • Sager ved internationale domstole og klageorganer, bl.a. EU-Domstolen, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og FN’s klageorganer
  • Styrkelse af den internationale retsorden inden for rammerne af FN og andre internationale fora, herunder Den Internationale Straffedomstol (ICC) og R2P
  • Fremme af menneskerettigheder, herunder religionsfrihed, oprindelige folks rettigheder og bekæmpelse af tortur, bl.a. gennem internationale organisationer som FN og Europarådet
  • Koordination af regeringens politik inden for EU’s retlige og indre anliggender (RIA)
  • Offentligretlige problemstillinger samt generelle koncernjuridiske spørgsmål i Udenrigsministeriet, heriblandt aktindsigtssager
  • Ansvar for Udenrigsministeriets arkivforhold med henblik på, at ministeriet lever op til lovgivningskravene om dokumentation af virksomheden samt rådgivning i alle spørgsmål vedrørende arkiv, herunder om bevaring og kassation af fysiske arkivalier
  • Kandidaturet til FN’s Menneskerettighedsråd
  • Danmarks formandskab for Europarådets ministerkomité
  • Udredningen af det historiske forløb i forbindelse med Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan

Juridisk Tjeneste sikrer juridisk holdbarhed i gennemførelsen af Danmarks udenrigspolitik ved at levere rettidig juridisk-politisk rådgivning og løsninger.

Centerchef:

Michael Braad, tlf. 33 92 00 95, jt@um.dk

Kontorer: