Spring til indhold

Kan jeg få økonomisk hjælp i udlandet, når jeg bliver ældre?

Selvom du ikke har ret til dansk pension, hvis du bor i udlandet, er der en mulighed for at få økonomisk hjælp.

Udbetaling Danmark kan med henvisning til Aktivlovens § 6 bestemme, at en dansk statsborger, kan få hjælp til forsørgelse, så hjemrejse til Danmark ikke bliver nødvendig, og hvis andre forhold samtidig taler herfor.

Det gælder, hvis du har boet mange år i udlandet og har nået eller er tæt på den danske folkepensionsalder. Det er en betingelse, at hverken du eller din ægtefælle har indtægter eller formue, der kan dække det nødvendige behov. Hjælpen kan ikke overstige et månedligt beløb, der svarer til folkepensionens grundbeløb med fradrag for eventuelle indtægter.


Se mere her https://www.borger.dk/Sider/International-pension-flytte.aspx?NavigationTaxonomyId=aeaad920-3a91-449a-87ea-675f01382293 
 
Ansøgning om ydelse efter Aktivlovens §6 sker gennem ambassaden eller konsulatet i det land, du bor i, se kontaktinformationer her http://um.dk/da/om-os/kontakt/find-os-i-verden/