Spring til indhold

Apostillen

Danmark har tiltrådt Apostille-konventionen (Haagerkonventionen af 5. oktober 1961) 1. januar 2007, og det betyder, at det er blevet enklere for borgere og virksomheder at få legaliseret offentlige dokumenter til brug i udlandet.

Før 1. januar 2007 skulle et dokument gerne gennem 3-4 legaliseringer hos forskellige ressortmyndigheder. I dag vil du i de fleste tilfælde kunne nøjes med en enkelt legalisering i form af  Apostille-stemplet i Udenrigsministeriet.

Når et dokument har fået påtegnet en Apostille, kan du springe yderligere legalisering over, hvis dokumentet skal bruges i ét af de ca. 100 lande, som er med i Apostille-konventionen, heriblandt alle EU-lande. Se listen med Apostille-landene her.

Kun hvis det pågældende land ikke har underskrevet Apostille-konventionen, er det nødvendigt med endnu en legalisering på det pågældende lands ambassade.

Der skal dog gøres opmærksom på, at alle dokumenter bliver apostille påtegnet, også dem der skal bruges i lande der ikke har tiltrådt apostille konventionen. Man skal så blot som ovenfor nævnt, have yderligere en legalisering fra det pågældendes lands ambassade.

Apostille-stemplet

Apostillen indeholder  information om, hvilken myndighed underskriveren af dokumentet tilhører. Hver Apostille har et unikt nummer, og de enkelte oplysninger arkiveres.

Det betyder, at en udenlandsk modtager af et dokument med en dansk Apostille kan få bekræftet eksistensen af den enkelte Apostille-påtegning hos Udenrigsministeriets Legalisering.

Ligeledes kan man, hvis man modtager en udenlandsk Apostille, kontakte det pågældende lands Apostille-myndighed og få Apostillen bekræftet. På Haagerkonventionens hjemmeside findes en liste over medlemslandenes Apostille-myndigheder.

Sprog

Apostille-stemplet er dobbeltsproget dansk-engelsk. Da Udenrigsministeriet kun må have én version, kan vi desværre ikke tilbyde at påtegne på f.eks. fransk og spansk.

Stempling

Apostille-stemplets oplysninger udfyldes elektronisk og printes så vidt muligt direkte på dokumentet. Apostillen kan også printes på et nyt ark (en allonge) og påsættes dokumentet med en oblat  (et klistermærke).

Yderligere information

Oplysninger om legaliseringskontorets åbningstider, gebyr, adresse osv. findes på denne side.