Spring til indhold

Oversatte dokumenter 

Legaliseringsproceduren for oversatte dokumenter tilpasses pr. 3. juli 2017. Fra denne dato vil alle oversættelser skulle påtegnes af en notar ved byretterne eller Dansk Erhverv/Dansk Industri, før Udenrigsministeriet kan Apostille-påtegne oversættelsen.

Tilpasning af legaliseringsproceduren for oversættelser pr. 3. juli 2017 
Legaliseringsproceduren for oversatte dokumenter tilpasses pr. 3. juli 2017. Fra denne dato vil alle oversættelser skulle påtegnes af en notar ved byretterne eller af Dansk Erhverv/Dansk Industri, der bekræfter identiteten på den person, som underskriver oversættelsen.

Derefter kan Udenrigsministeriet Apostille-påtegne notarens eller Dansk Erhvervs/Dansk Industris påtegning. Tilpasningen foretages i medfør af ophævelsen af lov om translatører og tolke pr. 1. januar 2016, som afskaffede beskikkelsesordningen for translatører og tolke med henblik på at lette markedsadgangen og fjerne unødvendige barrierer.

Henvendelser vedr. den fremadrettede legaliseringsprocedure kan ske til Udenrigsministeriet på legalisering@um.dk. Henvendelser om ophævelsen af lov om translatører og tolke kan ske til Erhvervsministeriet på em@em.dk.