Spring til indhold

Dokumenter fritaget for legalisering i EU

Fra den 16. februar 2019 er visse offentlige dokumenter i henhold til legaliseringsforordning (EU 2016/1191) fritaget fra kravet om legalisering eller apostillering, når de skal fremlægges for en offentlig myndighed i en anden medlemsstat i EU.

Fritagelsen fra legalisering og apostillering gælder kun for dokumenter udstedt af myndighederne i en medlemsstat og forelagt for myndighederne i en anden medlemsstat.

De offentlige dokumenter, der er omfattet af forordningen, er navnlig dokumenter vedrørende civilstand (bl.a. fødsel, død, ægteskab, registreret partnerskab, adoption), men også vedrørende bopæl og ren straffeattest.

Derudover vil nogle attester være fritaget fra kravet om oversættelse, hvis attesten er vedlagt et sprogbilag. Sprogbilaget udfyldes og vedlægges af den myndighed, der udsteder attesten, efter anmodning fra borgeren. Bilaget kan i visse tilfælde være pålagt et gebyr. En flersproget standardformular kan kun anvendes i en anden medlemsstat og skal fremlægges sammen med det offentlige dokument, hvortil det er knyttet.

Følgende danske dokumenter vil kunne vedlægges et sprogbilag som passende oversættelseshjælp:

  • Bopælsattest
  • Dåbsattest
  • Fødsels- og dåbsattest
  • Partnerskabsattest
  • Personattest
  • Ren straffeattest
  • Velsignelsesattest
  • Vielsesattest
  • Ægteskabsattest

For ovenstående danske dokumenter henvises der til at rette henvendelse til den udstedende myndighed for yderligere oplysninger om sprogbilag etc. 

For yderligere information henvises der til Justitsministeriets hjemmeside eller den europæiske e-Justice-portal.

Legaliseringsforordningen (EU 2016/1191) kan læses i sin helhed på EUR-Lex.