Spring til indhold

Ret til sociale serviceydelser og dagtilbud

Alle der har lovligt ophold i Danmark har ret til sociale serviceydelser efter serviceloven. Det drejer sig f.eks. om hjælp og støtte til udsatte børn og voksne, ydelser til personer med handicap og ældre. Dine rettigheder til disse serviceydelser vil ikke blive ændret under udtrædelsesaftalen. Borgere med lovligt ophold i Danmark har ligeledes ret til ydelser efter dagtilbudsloven, herunder plads i en daginstitution, dagpleje mv.

Du kan læse mere om sociale serviceydelser og dagtilbud på Børne- og Socialministeriets samt Sundheds- og Ældreministeriets hjemmesider.

Hvad sker der i et no deal-scenarie?

Ved et no-deal Brexit vil du som britisk statsborger i udgangspunktet blive betragtet som tredjelandsborger. I udgangspunktet skelner serviceloven og dagtilbudsloven ikke mellem unionsborgere og tredjelandsborgere. Derfor vil alle britiske statsborgere, som efter no-deal Brexit fortsat har lovligt ophold i Danmark, også have samme rettigheder til ydelser efter serviceloven som før Brexit. Det samme gælder adgangen til dagtilbud.

Folketinget har vedtaget en lov, som etablerer en midlertidig overgangsordning ved et no deal-Brexit. Med overgangsordningen vil herboende britiske statsborgere, på lige fod med EU-borgere, fortsat være undtaget fra krav om opholds- og sprogkrav vedrørende tilskud til pasning af egne børn. Britiske statsborgere, der flytter til Danmark efter Brexit, vil derimod blive anset for tredjelandsborgere og vil ikke være undtaget. 

Der henvises til Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside for spørgsmål angående lovligt ophold efter Brexit.

Click here for English version.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

KONTAKT

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler

Statsforvaltningen
Ellebjergvej 52
2450 København
www.statsforvaltningen.dk
euophold@statsforvaltningen.dk

Spørgsmål vedrørende ret til kontantydelser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S
www.star.dk
star@star.dk

Spørgsmål vedr. videregående uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet og uddannelsesstøtteordninger

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Børsgade 4

1215 København K

www.ufm.dk

ufm@ufm.dk

Spørgsmål vedrørende grundskole, ungdomsuddannelser og adgang til modermålsundervisning
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
www.uvm.dk/brexit
uvm@uvm.dk

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.uim.dk/brexit
uim@uim.dk

Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser og dagtilbud

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
www.socialministeriet.dk
sm@sm.dk

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
www.sum.dk
sum@sum.dk

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind