Spring til indhold

Handel, bæredygtighed og ansvarlig forretning

Handel, bæredygtighed og ansvarlig forretning er et fænomen i hastig udvikling.

Bæredygtighed indgår i dag som en central del af EU’s handelspræferencearrangementer til gavn for skrøbelige økonomier og frihandelsaftaler som EU indgår med tredjelande. Begrebet spænder over bæredygtig udvikling, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, korruptionsbekæmpelse og ansvarlig virksomhedsadfærd i bred forstand, herunder i relation til virksomheders forsyningskæder.

EU yder hermed på handelsområdet et vigtigt bidrag til opfyldelsen af FN’s verdensmål 8 - Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle. Læs mere om verdensmålene og regeringens prioriteter for deres opfølgning her.

Fra dansk side deltager man aktivt i arbejdet for at gøre bestemmelserne om handel og bæredygtig udvikling i Unionens frihandelsaftaler så effektive og indholdsrige som muligt, og man tager sammen med ligesindede EU-medlemslande initiativer for at fremme sociale og miljømæssige standarder og praksis i industrier som f.eks. beklædnings- og tekstilindustrien på globalt niveau.

Set fra den enkelte virksomheds synspunkt er opgaven at integrere bæredygtighed i sin forretningsstrategi, ikke mindst i forhold til risikostyring og forretningsudvikling. Virksomheden kan i denne sammenhæng orientere sig efter retningslinjer udviklet i OECD, generelt og inden for en række sektorer.  Danske ambassader søger på forskellig vis at bistå danske virksomheder og lokale samarbejdspartnere i dette arbejde på de respektive markeder. Se i øvrigt Erhvervsstyrelsens vejledning om ansvarlige investeringer på følgende link: https://samfundsansvar.dk/sites/default/files/vejledning-ansvarlige-investering_erhvervsstyrelsen2018.pdf

Læse mere om arbejdet i EU med handel, bæredygtighed og ansvarlig forretning i Europakommissionens meddelelse "Trade for all" af 2015.

Erhvervsstyrelsens vejledning om ansvarlige investeringer

Fælles budskaber til borgere og virksomheder i EU om risici ved engagementer i bosættelser

V30

V53

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk