Spring til indhold

Religions- og trosfrihed

Religions- og trosfriheden er en af de grundlæggende menneskerettigheder og er internationalt fastlagt i artikel 18 i FNs Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder (ICCPR) om religions- og trosfrihed. Bestemmelsen suppleres af artikel 18 i FNs Universelle Menneskerettighedserklæring. Religions- og trosfriheden omfatter også retten til at skifte tro og retten til ikke at tro.

Religions- og trosfriheden har dårlige vilkår i store dele af verdenen. Der har i de seneste år været en række eksempler på stadig grovere overgreb på religions- og trosfriheden. Samtidig står krænkelser i form af overgreb, marginalisering og diskriminering på grund af religion og tro sjældent alene. Der er således god grund til at fokusere ekstra meget på religions- og trosfriheden i disse år.

Den danske indsats til fordel for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal blev etableret som en ny enhed under Udenrigsministeriet med virkning fra den 1. januar 2018. Der er afsat 5 mio. kr. på finansloven 2019 til oprettelse af konkrete projekter, der kan styrke indsatsen for religions- og trosfrihed.

Den danske indsats for religions- og trosfrihed indeholder fem spor:

  • Spor 1: Mobilisering af det internationale samfund
  • Spor 2: Tematisk fokus på ligestilling mellem kønnene og Responsibility to Protect (R2P)
  • Spor 3: Geografisk fokus på EU's nærområde, herunder Mellemøsten og Nordafrika
  • Spor 4: Samarbejdsprojekter om religions- og trosfrihed i Egypten, Iran, Indonesien og Libanon
  • Spor 5: Hjælp til forfulgte enkeltpersoner i forhold til religions- og trosfrihed

For at styrke den danske indsats er der samtidig oprettet en kontaktgruppe for religions- og trosfrihed.

Enheden ledes af den særlige repræsentant religions- og trosfrihed, ambassadør Michael Suhr.

Enheden kan kontaktes her.

Du kan læse mere om enhedens aktiviteter på denne side.