Spring til indhold

Tørnæs: 60 mio. kr. til private løsninger på globale udfordringer

21.04.2017  08:58
Minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, underskriver i dag en ny samarbejdsaftale med IFC, International Finance Corporation i Washington. Med aftalen vil Danmark over de næste tre år give 60 mio. kr. til at fremme private løsninger på globale klimaforandringer.

IFC er en del af Verdensbanken, og en central aktør i at mobilisere privatsektorinvesteringer samt stille kapital og viden til rådighed for investeringer i udvikling af den private sektor i udviklingslandene. Aftalen bliver underskrevet i forbindelse med Verdensbankens forårsmøde, som løber af stablen i Washington i disse dage. Forårsmøderne er ifølge Ulla Tørnæs en oplagt mulighed for at understrege, at vi ikke kan nå verdensmålene, hvis ikke vi får den private sektor med på holdet.
 
”Hvis vi skal nå FN’s verdensmål i 2030 vil det koste op til 3 billioner dollars om året – hvert år frem til 2030. Det siger sig selv, at det ikke er en opgave, som vi kan løfte med den offentligt finansierede udviklingsbistand alene. Derfor er det helt afgørende, at vi får den private sektor på banen. Men investeringer i udviklingslandene kan være meget risikofyldte, og derfor er et redskab som IFC, som fjerner lidt af risikoen, helt afgørende for, at vi får gang i de private investeringer, og at investeringer foretages på bæredygtig vis”, siger minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs.
 
”Dansk erhvervsliv har mange stærke kompetencer, som der er brug for i udviklingslandene. Alene danske virksomheders viden og løsninger inden for vedvarende energi, kan være med til at skabe store fremskridt i udviklingslandene. Ikke kun fordi det kan give adgang til stabil energi – også fordi det vil være grøn energi. Den nye strategiske partnerskabsaftale med IFC vil – foruden dansk støtte på 60 mio. kroner – også indeholde et styrket fokus på at bringe danske løsninger i spil, når vi skal skabe udvikling og finde løsninger på de globale udfordringer. Hvis vi skal nå verdensmålene, skal vi bringe alle vores kort i spil – investeringer, viden og erfaringer. Den nye strategiske partnerskabsaftale danner et rigtig godt fundament”, slutter Ulla Tørnæs.
 
Med aftalen stræber regeringen mod at give 20 mio. kroner årligt til IFC’s arbejde (2017-2019) med at udvikle og skalere innovative forretningsmodeller og nye teknologiske løsninger med særligt fokus på klimaudfordringer i udviklingslande. Med aftalen lægges samtidig op til et stærkere samarbejde mellem IFC og Danmark på en række områder af fælles strategisk interesse for de to organisationer.

For yderligere information kontakt:
Marianne Lynghøj Pedersen, særlig rådgiver for ministeren for udviklingssamarbejde: 42485158