Spring til indhold

Sprogundervisning

Formålet med sprogundervisningen er sproglig forberedelse forud for udsendelsen. Derfor aftales denne sprogundervisning inden tiltrædelse på posten.

UMs medarbejdere tilbydes undervisning i de for posten relevante arbejdssprog. Antallet af undervisningstimer afhænger bl.a. af den enkelte medarbejders niveau og behov. I forbindelse med meddelelsen fra UM om den nye post modtager medarbejderen information om, hvordan vedkommende ansøger om sprogundervisning til medfølgende familier. 

Formålet med sprogundervisning for partnere (ægtefæller/samlevere) er sproglig og kulturel forberedelse på udsendelse. Sprogundervisning tilbydes desuden medfølgende børn som forberedelse af barnets skolegang. Tilbuddet understøtter målsætningerne i UM’s familiepolitik, der sigter på at lette forholdene for medfølgende familiemedlemmer under udsendelsen.

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00